) Tags

#Tags

Những tiến bộ trong điều trị ung thư máu

Những tiến bộ trong điều trị ung thư máu

Bệnh ung thư - 13/01/2021

Thử nghiệm lâm sàng dẫn đến các đột phá trong điều trị ung thư máu như thuốc "thông minh", thuốc hóa trị kiểu mới, liệu pháp sinh học hay miễn dịch trúng đích.