) Tags

#Tags

Thuốc kháng thể mới ngăn 80% nguy cơ nhiễm nCoV

Thuốc kháng thể mới ngăn 80% nguy cơ nhiễm nCoV

Thuốc biệt dược - 24/01/2021

MỸ - Thuốc bamlanivimab của Công ty Dược phẩm Mỹ Eli Lilly giảm tới 80% nguy cơ nhiễm Covid-19 ở cư dân viện dưỡng lão.